15sep2018

Trio Azul möter den lundensiska stråkorkester för en konsert i tangons tecken

Kl. 18.15

Plats: Kulturen i Lund